Doelstelling en beleid

Van grote waarde voor ViV

Doelstelling en beleid

Doordat ViV een maatschappelijk doel nastreeft zetten wij ons in voor:
Het verbeteren  van de positie van kwetsbare personen in onze maatschappij om zo bij te dragen aan gelijkwaardigheid, sociale cohesie en het vergroten van kwaliteit van leven.

De stichting heeft de ambitie  om vernieuwende programma’s te ontwikkelen.