Beloningsbeleid stichting ViV

Doel:
Het beloningsbeleid van Stichting ViV heeft als uitgangspunt continuïteit en waardering van gekwalificeerde vrijwilligers.
Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.

Uitgangspunten:
Stichting ViV hanteert voor haar beloningsbeleid de volgende uitgangspunten.

* Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
* Transparant;
* Eenvoudig;
* Voldoen aan wet- en regelgeving;
* Raad van Toezicht geeft te allen tijde passend advies.

Beoordeling:
Een keer per jaar houdt de de directie een functionering- en
beoordelingsgesprek. Afspraken en doelen worden besproken en gesteld.
Deze doelen zijn i.o.m. de medewerkers geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
De doelen van de Stichting worden hier in mee genomen. Deze gesprekken worden bewaard in de personeelsdossiers.
De criteria welke worden meegewogen in beoordeling zullen bij aanvang van de werkzaamheden in overleg worden besproken.
denk hierbij onder andere aan:
* Vakbekwaamheid /deskundigheid;
* Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit);
* Kwaliteit adviezen.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de stichtingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening zijn erg belangrijk voor de Stichting.

Transparantie:
Het beloningsbeleid van Stichting ViV is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Evaluatie:
Het beloningsbeleid zal eenmaal per jaar geëvalueerd worden door directie en raad van toezicht.
Tijdens deze evaluatie zal er gekeken worden naar:
* Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
* Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor het beloningsbeleid?

Beloning directie:
De stichting houdt rekening met de omvang en complexiteit van de stichting (Code Goed Bestuur)

Beloning vrijwilligers:
Om onze vrijwilligers te belonen zal de stichting 1 maal per jaar deze vrijwilligers “in het zonnetje zetten” door bijvoorbeeld een gezamenlijk uitje.

Raad van Toezicht:
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.