WEGLOOPHUIS JONGEREN

Wij voorkomen dat jongeren zwervend en/of dakloos raken

Zodra het Wegloophuis geopend is lees je het hier!

Heb je vragen? Ben je weggelopen en heb NU  je hulp nodig? App dan met 06-43031690

Wat is het Wegloophuis 

Wanneer je jonger bent dan 18, weggelopen van huis bent en je nergens terecht kunt om tijdelijk te blijven mag je naar het Wegloophuis komen.

Het Wegloophuis werkt preventief en voorkomt dat je dakloos of zwervend raakt.

Wij zijn  géén hulpverleningsinstantie, crisisopvang of een zorginstelling. Bij ons geen verplichte gesprekken aan de tafel
Het enige wat wij je  bieden is dak, bed en brood wanneer je  geen onderdak kunt vinden.

Het huis wordt gedreven door vrijwilligers, ouders van jongeren en een aantal betaalde krachten. 'Ervaringsprofs' noemen wij ze.
Wij maken tijd voor je vrij en luisteren naar wat jij te vertellen hebt.

Wegloophuis jongeren is een initiatief van stichting viv

Meer weten.... lees hier verder.

Voor wie is het Wegloophuis

Het Wegloophuis is voor jongeren in de leeftijd van 12-18 uit Overijssel.

Weggelopen jongeren maar ook gewoon jongeren die, om wat voor reden dan ook, de reguliere hulpverlening mijden en niemand hebben om eens even mee te praten, zijn meer dan welkom.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er een uitzondering gemaakt qua leeftijd.

Meer over dit onderwerp lees je hier

 

Hoe lang mag je blijven

Je mag maximaal 3 weken blijven. dit heeft te maken met onder andere het feit dat je leerplichtig bent. Binnen die drie weken mag jijzelf aangeven hoe jij denkt de problemen aan te pakken.
Wij luisteren. En wij gaan kijken of wij je bij de oplossing kunnen ondersteunen.

 

Wat er dagelijks te doen is lees je hier

Huidige stand van zaken:

April 2018

Op donderdag 17 april vond de tweede bijeenkomst Preventie Zwerfjongeren plaats. Uit de bijeenkomst is gebleken dat wij te maken krijgen met de ingewikkelde wet AVG: bescherming persoonsgegevens. Wat dit voor gevolgen heeft voor het Wegloophuis moet nog onderzocht worden.
Er wordt op dit moment één minderjarige jongere opgevangen: dit in overleg met jeugdzorg en Trias.
Verder is er een pand beschikbaar gesteld,  samen met de eigenaar wordt onderzocht welke aanpassingen het bestemmingsplan nodig heeft

Maart 2018
Op 15 maart heeft er een gesprek plaats gevonden met zowel beleidsmedewerkers van de gemeente Steenwijkerland als een afvaardiging van de provincie. Het onderzoeksplan dient aangescherpt te worden.
Omdat het gehele onderzoeksplan en de aanvraag voor een mogelijke subsidie hiervoor toch veel tijd in beslag nemen gaat het team parallel aan deze actie bekijken of er een camapgne kan worden opgezet om het één en ander te versnellen omdat wij van mening zijn dat een opening van het Wegloophuis niet al te lang op zich moet laten wachten. In 2006 is er namelijk al een uitgebreide vergadering geweest in de Tweede Kamer met betrekking tot het opvangen van minderjarige weglopers. Tot aan heden zijn er geen dag- en nachtopvang mogelijkheden voor deze groep en wij vinden de situatie nijpend. Kijk alleen maar naar de berichten op de sociale media over weggelopen jongeren. Iedere jongere die opgevangen wordt is winst wat ons betreft.

Januari 2018
Op advies van de provincie Overijssel hebben wij het procesplan Advies en Verkenning geschreven.
Dit dient om gedegen onderzoek te kunnen laten doen door een onafhankelijke partij.
Wanneer de provincie het procesplan goedkeurt zal er tot ongeveer oktober onderzoek worden gedaan.
Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn wij op zoek naar een organisatie die thuis is in de problematiek van weglopers en dakloze jongeren en die dit onderzoek voor ons kan gaan uitvoeren.
Meer informatie? Mail dan met aletta@stichtingviv.nl

Ook in januari vond onze eerste bijeenkomst plaats die ging over het voorkomen van zwervend raken van  jongeren. Dit met professionals zoals sociale dienst, jeugdhulpverleners, ervaringsprofessionals en vrijwilligers.

December 2017:
Er is een gesprek geweest met beleidsmedewerkers van de provincie Overijssel. Zij hebben ons het advies gegeven om een procesplan te schrijven en gebruik te maken van de aanjaagsubsidie Sociale Kwaliteit: Zelfstandig leven en gezond bewegen.

 

 

Voorkomen is beter dan genezen

Door het realiseren van het Wegloophuis willen wij voorkomen dat minderjarige jongeren zwervende of dakloos raken.
Voor veel ouders geeft het een gerust idee, wetende dat hun kind in ieder geval op een veilige plek is.
Bovendien scheelt het organsiaties zoals politie en in een aantal gevallen de jeugdhulpverlening een hoop tijd aan opsporing van de jongere.

Het Wegloophuis is uniek in Nederland. Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van bestaande faciliteiten zoals de Daklozenopvang of het Legers des Heils. In een crisisopvang kun je alleen terecht met indicatie.

Wij bieden minderjarige jongeren een tijdelijke veilige plek om erger te voorkomen en wij helpen je op weg keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame oplossing.

 

Overige informatie

  • Het Wegloophuis wordt gedragen door vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) en heeft een preventief karakter
  • Het Wegloophuis is geen zorginstelling
  • Er is een directe samenwerking met verschillende jeugdhulpverleningsinstellingen
  • Jongeren worden na verblijf niet aan hun lot overgelaten; er wordt contact onderhouden na vertrek uit het huis
  • Inzet KIM (maatjesproject) als vervolgtraject is mogelijk

Nog meer weten?
Mail dan met Janet Cuber of Aletta Makken

 

Impact

  • Het Wegloophuis biedt perspectief aan jongeren die om welke reden dan ook zijn weggelopen van huis.
  • Ouders weten dat hun kind op een veilige plek is
  • Praktische oplossingen worden snel geboden
  • Voorkomt dat jongere op straat belandt

 

Hoe hoog is de nood?

Vanaf 2007 is het aantal zwerfjongeren groeiend en dat is zorgelijk.
Naar schatting zijn er zo'n 9000 zwerfjongeren maar duidelijk mag zijn dat een aantal niet zichtbaar zijn en dus niet zijn meegenomen in deze schatting.

Zwerfjongeren die nergens terecht kunnen zijn aangewezen  op de opvang echter minderjarigen kunnen daar niet terecht.
Gemeenten zijn vanaf 2020 verantwoordelijk voor het voorkomen van zwervend raken van jongeren. Feit blijft dat er veel aandacht is voor de 18+ dak- en thuisloze maar amper aandacht is voor de problematiek bij minderjarige weglopers.

Hoe vaak zien wij de oproepen op sociale media niet van ouders die op zoek zijn naar hun weggelopen kind? Hoeveel moeite moet bijvoorbeeld politie doen om de jongere te kunnen traceren?

Wij mogen het probleem niet onderschatten. Echter zien wij nog geen praktische actie vanuit overheid om aandacht te geven aan deze minderjarigen. Overheid en gemeenten verwijzen naar de jeugdhulpverlening echter betreft dit jongeren die hun vertrouwen in die hulpverlening zijn verloren. Dat kan één van de redenen zijn om weg te lopen: niemand neemt de jongeren serieus.

Gesprekken met Jeugdpolitie hebben ons pijnlijk duidelijk gemaakt wat dat de nood hoog is. In Nederland zijn er geen voorzieningen om minderjarige weglopers ( dus potentiele dak- en thuislozen) op te vangen. Jongeren die niet in een jeugdhulpverleningstraject zitten kunnen amper gebruik maken van crisisopvang.

De nood is hoog!

 

Wat is het Wegloophuis wel?

 

Het Wegloophuis is een huis voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die weggelopen zijn van huis en niet bij vrienden of familie terecht kunnen om welke reden dan ook.
In het Wegloophuis vind je geen professionele hulpverleners maar er zijn 'gewone' ouders die samen met 100 vrijwilligers ervoor zorgen dat je je (tijdelijk) thius voelt.
Geen verplichte gesprekken aan de tafel; wij weten dat veel jongeren zoals jij zorg-moe zijn.

Het Wegloophuis is een plek waar je even een time-out kunt nemen omdat je daar aan toe zijn. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er in de tijd die je er verblijft wel gewerkt moet gaan worden aan een oplossing. Zie ons maar als het doorgeefluik.

Wij kunnen ervoor zorgen dat de juiste hulpverlening in gang wordt gezet maar ook kunnen wij zelf een buddy aan de jongere koppelen.

Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt en hoe jij oplossingen voor ogen hebt.

In het Wegloophuis mag je maximaal 3 weken blijven. De reden hiervan is onder andere dat veel minderjarige jongeren leerplichtig zijn maar ook omdat wij denken dat je binnen die tijd een oplossing hebt kunnen uitdenken.

 

Voor wie is het Wegloophuis

Ben je tussen de 12 en 18 jaar dan kun je gebruik maken van het Wegloophuis wanneer je bent weggelopen van huis en geen onderdak kunt vinden bij vrienden en/of familie. Slechts in uitzonderlijke gevallen kun je bij ons  terecht wanneer je 18+ bent.

 

Je kunt op eigen gelegenheid naar het Wegloophuis komen; wij regelen de rest want wij kunnen je niet zondermeer een plek aanbieden.
Wij zijn geen crisisopvang en dus is het niet mogelijk voor hulpverleninginstanties jongeren aan te melden die bijvoorbeeld crisisopvang nodig hebben of op een wachtlijst staan.

Verder is het ook nodig om de politie in te schakelen en ervoor te zorgen dat je ouders akkoord gaan met je verblijf. Schrik niet, want dat is alles wat wij doen met betrekking tot de politie.
Achtergrond en de reden waarom je bent weggelopen is in de eerste uren niet belangrijk. Belangrijk is dat je veilig bent en een dak boven je hoofd hebt.

 

Een paar zaken die wij niet tolereren zijn onder andere een verslaving, in het bezit zijn van drugs en/of wapens of wanneer je agressief bent. Helaas kunnen wij je dan niet helpen en zullen met de politie overleggen wat op dat moment het meest handig is.