ViV

Verbinding | Inspiratie | Verandering

Onze belofte:

Bewustwording en verbeteren  van de positie van mensen in onze maatschappij.
Wij willen bijdragen aan gelijkwaardigheid, sociale cohesie
en kwaliteit van leven.

Met lef en creativiteit  ambiëren wij een aanjaagfunctie.

 

Stichting ViV signaleert maatschappelijke problemen door in gesprek te gaan met mensen: jongens, meisjes, vrouwen en mannen.

Problemen die door onze overheid of reguliere instanties niet worden opgepakt. Aan de hand van de signalen schrijven wij praktische, uitvoerbare plannen waarbij het doel is om de kwetsbaren in onze samenleving een steuntje in de rug te geven en op weg te helpen naar een gelijkwaardige positie in de maatschappij.

 

Ons werkgebied is in de eerste jaren Steenwijkerland maar de ambitie is om de programma's uit te rollen naar andere regio's. Stichting ViV werkt alleen met ervaringsprofessionals vrijwilligers.

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook